Home

Psycope 

De naam Psycope is afgeleid van psy, de Griekse letter die ook verwijst naar de Psyche, de geest. Cope komt van het engelse werkwoord ‘to cope’ wat letterlijk ‘het hoofd bieden aan’ en ‘helpen verwerken’ betekent. Kortom: Psycope is bedoeld om mensen te helpen het hoofd te bieden aan de problemen die een psychiatrische aandoening met zich mee brengt.

Psycope is een samenwerkingsproject tussen:

    


Active Image

Deze website is mede gesubsidieerd door: