Algemeen

Psycope biedt zorg in de omgeving van de cliënt

Psycope is in 2002 in Maastricht gestart als samenwerkingsproject van de Maastrichtse GGz-instellingen en de Universiteit Maastricht. Inmiddels vormen de ideeen en werkwijzen de basis van de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoening in Maastricht Parkstad en Westelijke Mijnstreek. Onderzoek wijst uit dat zowel patienten als familie meer tevreden zijn over de geboden zorg.

Psycope verwijst naar zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en maatschappelijke problemen. Hulp wordt geboden voor (het omgaan met) psychiatrische problemen, maar ook voor dagelijkse problemen die een gevolg of door stress oorzaak zijn van psychisch lijden zijn. Psycope staat voor optimale, moderne Geestelijke Gezondheidszorg met een herstel gericht doel. Zorg wordt uitgevoerd door multi-disciplaire teams uit klinische en ambulante voorzieningen samen met maatschappelijke partners zoals woningcorporaties en sociale dienst. Ze vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de client plaats en en kan uitgebreid worden naar hun betrokkenen.

Psycope is een Geestelijke Gezondheids Zorg zorgprogramma voor volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een combinatie van ernstige psychiatrische en sociaal maatschappelijke problematiek. Het gaat hierbij om cliënten met een potentieel chronisch psychiatrische aandoening die, al vroeg in hun leven, op meerdere domeinen zoals werk en sociale contacten vastlopen. Men heeft daarom vaak behoefte aan brede zorg op al die gebieden. Deze Integrale Zorg (alomvattende zorg) wordt door zogenaamde FACT-wijkteams geboden.

Het zijn vaak mensen met een psychotische stoornis zoals schizofrenie, maar een niet onaanzienlijk deel van de cliënten heeft een chronische stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, een stoornis uit het autisme spectrum of een dubbele diagnose(combinatie van een psychiatrische stoornis en verslavingsproblematiek.