Werkwijze

Psycope werkt met teams, die een centrale rol vervullen in het bieden van brede, integrale (d.w.z. alomvattende) hulp aan cliënten en hun omgeving. Deze teams bestaan uit ongeveer 10 hulpverleners, die samen de zorg voor rond de 200 cliënten op zich nemen. De teamleden zijn afkomstig uit de bij Psycope betrokken instellingen en hebben verschillende beroepsachtergronden. Zo kan alle hulp die nodig is binnen het team georganiseerd en uitgevoerd worden; van opname tot intensieve thuiszorg, van cognitieve gedragstherapie tot hulp bij financiële problemen. Direct als dat nodig is. Zonder doorverwijzingen, nieuwe intakes of verandering in behandelplan! Eén team blijft behandelen, waar een cliënt zich ook bevindt, welke zorg deze ook behoeft.

“Ik word dan wel door een heel team behandeld, maar ik zie nog steeds mijn eigen casemanager het meest. Als zij niet kan of als ik op een bepaald gebied speciale hulp nodig heb, spreek ik andere teamleden. Dat vind ik niet erg, want we kennen elkaar meestal al via mijn casemanager. Dat scheelt veel vertellen.”
(Cliënt)

Hieronder vindt u een opsomming van de hulpverleners die u in het wijkteam kunt verwachten. Bij iedere beroepsgroep kunt u doorklikken naar een pagina met uitleg over de specifieke kenmerken en verantwoordelijkheden van deze hulpverlener.

 • Psychiater
  Een psychiater heeft aan de universiteit geneeskunde gestudeerd en daarna een vervolgopleiding psychiatrie gedaan. Als gevolg daarvan heeft hij/zij grote kennis op het gebied van ziekte en behandeling. De psychiater is verantwoordelijk voor juiste diagnostisering van cliënten. Door gesprekken en eventueel lichamelijk onderzoek kan hij/zij vaststellen of er sprake is van een bepaalde (psychische of lichamelijke) aandoening. In overleg met het team wordt naar aanleiding hiervan besloten welke behandeling van belang is. Hoewel de casemanager verantwoordelijk is voor de voortgang en organisatie van de zorg voor de cliënt, het eerste aanspreekpunt is voor alle betrokken partijen en de cliënt en zijn omgeving in de meeste gevallen het meest ziet, blijft de arts de zogeheten ‘medische eindverantwoordelijkheid’ dragen voor de behandeling. Ook is de psychiater verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicatie en het controleren van de werking en vooral ook bijwerkingen hiervan.
 • Arts assistent
  Een arts-assistent heeft aan de universiteit geneeskunde gestudeerd en volgt een vierjarige vervolgopleiding tot psychiater (A-opleiding). Onder begeleiding van de teampsychiater bouwt de arts-assistent de kennis op het gebied van ziekte en behandeling grondig uit. De arts-assistent is tijdens het jaar dat hij/zij in het team werkt casemanager van ongeveer 5 cliënten. Ook verzorgt hij/zij het medicatiespreekuur.
 • Psycholoog / Geestelijk Gezondheidkundige
  Een psycholoog of GGK heeft aan de universiteit psychologie of Geestelijke Gezondheidkunde gestudeerd. Hij heeft grote kennis op het gebied van het menselijk gedrag, met name over de verschillende manieren waarop mensen kunnen omgaan met (moeilijke) situaties. De psycholoog wordt in het team vaak gevraagd de therapeutische behandeling van cliënten op zich te nemen. Deze kan bestaan uit het voeren van algemene therapeutische gesprekken maar ook behoort specifieke therapie zoals Cognitieve Gedragstherapie tot de mogelijkheden.
 • Casemanager
  De casemanager is verantwoordelijk voor de voortgang en organisatie van de zorg voor cliënten. Hij maakt het behandelplan samen met de cliënt, zorgt dat dit regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt en maakt afspraken met het team en de cliënt voor de jaarlijkse behandelplanbespreking. De casemanager is het eerste aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en veelal ziet de cliënt en diens omgeving de casemanager het meest van alle teamleden.
  Niet alle teamleden zijn casemanager. Dit hangt samen met opleiding, functie en bijbehorende verantwoordelijkheden. Over het algemeen zijn met name de SPV’ers en MW’ers en arts-assistenten casemanager, maar soms heeft ook de psycholoog/GGK een aantal cliënten in zorg.
 • Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
  De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) heeft een verpleegkundige achtergrond met een vervolgopleiding sociale psychiatrie. Ze zijn op de hoogte van de verschillende psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van cliënten. Binnen de wijkteams verzorgen zij vooral het casemanagement van de cliënten en hebben daarbij niet alleen oog voor de aandoening van een cliënt en hoe daarmee om te gaan, maar ook geven ze aandacht  aan de sociale en maatschappelijke situatie van de cliënt. Ook bieden zij zo nodig ondersteuning aan de direct betrokkenen van cliënten, zoals familie en partner.
 • Maatschappelijk werker
  De maatschappelijk werker (MW) heeft in veel gevallen naast een verpleegkundige achtergrond ook de opleiding tot MW afgerond. Daardoor is deze niet alleen op de hoogte van de verschillende psychiatrische aandoeningen en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven, maar ook gespecialiseerd op het gebied van bijvoorbeeld financiën en sociale wetgeving. Zij verzorgen net als de SPV vooral het casemanagement van de cliënten van het team. Ook de ondersteuning aan de direct betrokkenen van cliënten, zoals familie en partner valt onder zijn verantwoordelijkheid.
 • B-verpleegkundige
  Verpleegkundigen hebben een gedegen basiskennis van ziektebeelden en zijn getraind om verschijnselen die daarbij horen te onderkennen. Bovendien beheersen zij specifieke verpleegkundige vaardigheden, die alleen door mensen met een verpleegkundige achtergrond uitgevoerd mogen worden. Binnen de kliniek werkt de verpleegkundige vaak op afdelingen waar individueel wordt behandeld, waar zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het verpleegplan. Binnen het wijkteam werken allen verpleegkundigen met een extra opleiding zoals maatschappelijk werk of SPV.
 • PIT-verpleegkundige
  De PIT-verpleegkundige heeft een verpleegkundige achtergrond en is gespecialiseerd in het verzorgen van psychiatrisch intensieve thuiszorg (PIT). Zij zijn met name getraind in het werken in situaties waarin terugval dreigt. De PIT-verpleegkundige werkt naar een situatie toe waarin de cliënt weer in staat is gebruik te maken van de zorg zoals die vóór de opname of terugval was. Werkzaamheden van kunnen variëren van hulp bij alledaagse werkzaamheden, medicatieverstrekking, observatie van een gezinssituatie tot advies over het omgaan met een bepaald gedrag of probleem.
 • Trajectbegeleider
  Een trajectbegeleider heeft een opleiding gevolgd gericht op het weer aan het werk krijgen van mensen. De trajectbegeleider ondersteunt bij het kiezen, verkrijgen en behouden van (vrijwillig of betaald) werk en/of opleiding. Tijdens het te volgen traject wordt gewerkt aan het duidelijk krijgen van wensen en motivatie van de cliënt, het stellen van een doel, het uitwerken van een plan, het vinden van een werkplek en/of opleidingsplek en het behouden ervan. Indien nodig zal op de werkvloer begeleiding en ondersteuning plaats vinden, maar ook kan de trajectbegeleider op gezette tijden de voortgang van traject met de cliënt bespreken.
 • Ervaringswerker
  Een ervaringswerker is een hulpverlener met een ervaringsdeskundige achtergrond. Met andere woorden: hij/zij weet uit eigen ervaring wat het is cliënt te zijn en psychiatrische hulpverlening te ontvangen. Vanuit deze achtergrond kan de ervaringswerker kan als geen ander een brug slaan tussen cliënt en hulpverlening, omdat hij de taal van de cliënt spreekt en er bovendien sprake is van herkenning. Daarnaast kan de ervaringswerker een bron van hoop zijn voor cliënten en direct betrokkenen. De insteek van de ervaringswerker is werken aan herstel van de kracht en mogelijkheden van cliënten.
 • Verslavingsdeskundige
  De verslavingsdeskundige heeft een B-verpleegkundige achtergrond en is door opleiding en ervaring in de verslavingszorg gespecialiseerd in het bieden van hulp aan mensen met een dubbele diagnose. Hierbij is sprake van psychiatrische zowel als verslavingsproblematiek. Rode draad in de behandeling en begeleiding van mensen met een dubbele diagnose is acceptatie van de cliënt, goede voorlichting over het middelgebruik en de gevolgen daarvan en inzicht geven in de persoonlijke situatie van de cliënt, waaronder de functie van het gebruik. De verslavingsdeskundige werkt gericht naar een situatie toe waarin de cliënt weer in staat is keuzes te maken.
 • Ergotherapeut
 • Activiteitenbegeleider