f-ACT

f-ACT: Alles draait rond de cliënt

Assertive Community Treatment is een model voor de organisatie van behandeling, dat in de Verenigde Staten en Engeland en inmiddels ook in Nederland furore heeft gemaakt. Het is een methode waarvan bewezen is dat deze effectief is voor mensen die langdurige psychiatrische zorg behoeven.

Assertive (assertief) zegt iets over de directe benadering van de patiënt. Als dagelijkse hulp nodig is, dan krijgt de patiënt ook dagelijkse hulp.
Community (gemeenschap/ maatschappij) wil zeggen dat de hulp thuis of op een ander plek buiten de gevestigde GGZ voorzieningen geboden kan worden, dat wil zeggen in de maatschappij.
Treatmant staat uiteraard voor behandeling en in tegenstelling tot de Verenigde Staten is in Nederland de f van Functietoegevoegd en is het dus f-ACT geworden. Dat heeft te maken met het feit dat men in de VS zeer intensief met maximaal tien cliënten per casemanager werkt. In Nederland is dat niet haalbaar. Hier is dat 25 tot maximaal 35 cliënten.

f-ACT kan omschreven worden als ambulante hulpverlening aan mensen met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. Het is een intensieve teamaanpak met dagelijks gecoördineerde zorg door verschillende disciplines. Naast de psychiatrische behandeling is er ook aandacht voor de andere levensgebieden, zoals praktische ondersteuning bij dagstructurering, wonen, werken, rehabilitatie, herstel en opbouw van sociale steunsystemen. De cliënt ziet verschillende hulpverleners en als het tijdelijk niet goed gaat kan snel en eenvoudig meer ambulante zorg geleverd worden. De kracht van deze teambenadering is dat zonodig elke dag zorg geleverd kan worden aan mensen die het moeilijk hebben, waardoor opnames voorkomen kunnen worden. Dat dit ook zo werkt blijkt uit de Maastrichtse ervaringen, waar het aantal opnamedagen flink verminderd is, evenals het aantal crisissituaties buiten kantooruren.

Onderzoek wijst uit dat zowel patiënten als familie meer tevreden zijn over de geboden zorg door een f-ACT team.