Clienten en familieleden

Deze pagina’s zijn speciaal bedoeld voor cliënten, familieleden en andere naastbetrokkenen van mensen die in zorg zijn bij Psycope. U vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Aanmelding en verwijzing
 • Behandeltraject
 • Behandelaanbod
 • Psychiatrische consultatie
 • Belangenbehartiging (Cliëntenraad, Patiëntenvertrouwenspersoon, Familieraad, Familievertrouwenspersoon, Klachtrecht)
 • Curssusen en trainingen
 • Familieleden (Psycope en Familie, Famliebegeleiding))
 • Persoonlijke verhalen
 • Veel gestelde vragen (FAQ)

Natuurlijk worden ook op andere pagina’s van de Psycope-website onderwerpen besproken die voor u van belang kunnen zijn. Kijkt u bijvoorbeeld eens op:

 • Psychose: algemene maar beknopte informatie over psychose en schizofrenie, met links naar websites met meer uitgebreide informatie.
 • Psycope: wat is Psycope en wat kunt u aan hulp verwachten?
 • f-ACT: wat is f-ACT eigenlijk en wat betekent dat voor de zorg die geboden wordt?
 • De teams: aan Psycope zijn wijkteams verbonden. Welk team is voor welke wijk verantwoordelijk en wie heeft zitting in dat team?

Reageren

Heeft u als familielid of andere direct betrokkene vragen of opmerkingen over de zorg die Psycope biedt, de manier waarop u betrokken bent of wilt worden bij de behandeling, het FamiliePanel, enz. dan kunt u mailen met website@psycope.nl.