Aanmelding en verwijzing

Voordat iemand zich met psychotische of andere psychiatrische verschijnselen bij de GGZ meldt of aangemeld wordt, is er vaak al het een en ander aan voorafgegaan. Het gedrag van de betrokkene is opgemerkt door ouders en familie, op school door leerkrachten, wellicht ook door de schoolarts, de huisarts of maatschappelijk werker, in sommige gevallen de politie. Er komen signalen uit de omgeving van de betrokkene en men vraagt zich af: wat is er aan de hand? Wat moeten we doen?
Wanneer een hulpvrager (verwijzer, cliënt zelf of iemand uit diens omgeving) zich met deze vraag meldt bij de huisarts of één van de GGZ-instellingen is het belangrijk dat men zo snel mogelijk in contact gebracht wordt met de juiste deskundigen, ook wanneer nog niet vast staat of er daadwerkelijk sprake is van een psychose. Deze deskundigen moeten makkelijk toegankelijk en bereikbaar zijn.