FamiliePanel

FamiliePanel Psycope
Op 15 april 2004 hebben familieleden van cliënten die bij Psycope in zorg zijn het FamiliePanel opgericht. Dit FamiliePanel komt eenmaal per 7 weken bijeen op woensdagavond van 19.30 – 21.00 uur. Het FamiliePanel bespreekt de stand van zaken bij Psycope, maar staat ook elke keer stil bij een speciaal thema, zoals vroege psychose, omgaan met verslaving, Multi Family Groups, Housing Accomodations, arbeidsreïntegratie, dagactiviteiten of medicatie. Tevens wordt gesproken over de wensen en behoeften van familie en andere naastbetrokkenen met betrekking tot de zorg. Op deze wijze geeft het FamiliePanel niet alleen impulsen ter verbetering van de hulpverlening aan cliënten, maar wordt ook de ondersteuning van familieleden zèlf aangepakt. Op die manier stond het FamiliePanel aan de basis van de module Familiebegeleiding en is zij verantwoordelijk voor de subsidie om deze module in te voeren. Een geweldige prestatie!

Welke onderwerpen staan in seizoen 2007-2008 op stapel bij het FamiliePanel?

Datum Onderwerp
Woensdag 3 oktober 2007 FamiliePanel: Hoe verder?
Woensdag 21 november 2007 Integrale Zorg de wijk in
Woensdag 9 januari 2008 Persoonsgebonden Budget (PGB)
Woensdag 27 februari 2008 Continuïteit van behandelaar
Woensdag 16 april 2008 Verwerking bij familieleden: rouw en schuld
Woensdag 4 juni 2008 Bewindvoering

Heeft u ook interesse om de bijeenkomsten van het FamiliePanel bij te wonen? Meldt u zich dan aan bij Dorothé van Slooten, tel. 043 – 368 5728. U bent van harte welkom!