Familieleden

Samenwerking tussen Psycope en familieleden(-organisaties)
Vanaf het allereerste begin heeft Psycope samengewerkt met Ypsilon Limburg . De familie en andere naastbetrokkenen worden niet alleen als belangrijke partner gezien bij de individuele behandeling van cliƫnten, maar ook bij het maken van beleid en het werken aan verbetering van de zorg. Zo heeft Psycope een eigen FamiliePanel, is de Module Familiebegeleiding tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Ypsilon en dit FamiliePanel, is Ypsilon betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van de Psycho-educatie cursus voor familieleden in het azM, en worden er in het gebouw van Psycope regelmatig lotgenotengroepen voor familieleden gehouden.

In een notitie schrijft Ypsilon Limburg dat de samenwerking met Psycope weliswaar veelbelovend is, maar dat er desondanks nog veel werk te doen blijft op het gebied van de individuele behandeling ten het betrekken van familie bij de behandeling.

Heeft u als familielid of andere direct betrokkene vragen of opmerkingen over de zorg die Psycope biedt, de manier waarop u betrokken bent of wilt worden bij de behandeling, het FamiliePanel, enz. dan kunt u mailen met website@psycope.nl.