Familiebegeleiding

Belang van de triade
Het begeleiden van familie en andere naastbetrokkenen behoort een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van de zorg die Psycope biedt aan cliënten. Ondersteuning van de familie, al dan niet in de rol van mantelzorger, heeft over het algemeen een positieve invloed op de cliënt zowel als op de familie. Maar bovendien is de familie een belangrijke bron van kennis met betrekking tot de cliënt en is samenwerking met de omgeving van een cliënt heel belangrijk voor het succes van de behandeling. De familie dient dan ook (indien mogelijk) nauw betrokken te worden bij de behandeling van de cliënt. De samenwerking tussen deze drie essentiële groepen noemt men de triade.

Module Familiebegeleiding
In samenwerking met Ypsilon Limburg en het FamiliePanel heeft Psycope de afgelopen jaren een module Familiebegeleiding ontwikkeld met als doel:

1. De familie meer kennis aan te bieden, waardoor een adequate manier van omgaan met (het familielid met) de psychose kan ontstaan;
2. De balans tussen draaglast-draagkracht te herstellen door de draaglast van de familie te verminderen en de draagkracht te verhogen waardoor adequaat functioneren mogelijk wordt gemaakt;
3. De familie in staat te stellen over de problematiek te communiceren met de cliënt, de hulpverlening en de omgeving, waardoor dit geen stresserende factor meer oplevert.

De Module Familiebegeleiding bestaat uit drie belangrijke onderdelen:
individuele familiebegeleiding
multi family groups
psycho-educatie