Psychiatrische consultatie

Huisartsen of werkers bij maatschappelijke instellingen zoals Trajekt, Leger des Heils en MEE, die in hun praktijk geconfronteerd worden met cliënten, waarbij het bestaan van ernstige psychiatrische problematiek vermoed wordt, kunnen ons laagdrempelig consulteren.

Het is ook mogelijk dat de cliënt door de polikliniek van het azM, het Spreekuurteam van de RIAGG, de Opvanggroep/24-uursdienst of de GGD/Vangnet wordt gesignaleerd. Ook dan kunnen rechtstreeks gespecialiseerde hulpverleners uit het team gevraagd worden voor een eerste screening, waarna de indicatie voor het Psycope programma gesteld kan worden en de cliënt binnen 24 uur overgedragen kan worden aan een van de behandelteams.