Expertise Centrum

De samenwerkingspartners, Academisch ziekenhuis Maastricht, Mondriaan, Orbis Geestelijke Gezondeheidszorg, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Universiteit Maastricht, hebben besloten de Functie Assertive Community Treatment in Zuid Limburg in de regio’s Maastricht, Parkstad en Westelijke Mijnstreek in samenwerking verder te ontwikkelen en te implementeren. De genoemde partijen werken reeds intensief samen in Zuid-Limburg om een doelmatige, toegankelijke en efficiënte Geestelijke Gezondheidszorg te ontwikkelen. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en f-ACT verder te ontwikkelen hebben de bestuurders van de deelnemende GGZ-instellingen het Expertise Centrum Psycope Zuid-Limburg opgericht.

Er is behoefte aan ondersteuning en ontwikkeling van de functie Assertive Community Treatment in Zuid-Limburg. De opgedane kennis in Maastricht komt uiteraard goed van pas. Daarnaast is het wenselijk om kennis en kunde omtrent dit zorgmodel te blijven ontwikkelen. Naast praktische en theoretische kennis en kunde heeft het Expertise Centrum aandacht voor de deskundigheid van alle betrokkenen, inclusief cliënten en familie. Ook wordt volop aandacht besteed aan het effectief inzetten van ervaringsdeskundigheid van cliënten en wordt gewerkt aan een uniform beleid omtrent cliëntenparticipatie.

Mondriaan Zorggroep (Parkstad en Maastricht) en het Prins Claus Centrum (Sittard) zullen in hun werkgebied optreden als hoofduitvoerder van de genoemde f-ACT. Waar nodig en aangewezen zullen zij nadere afspraken maken met andere GGz partners inzake de uitvoering van f-ACT binnen hun werkgebied. Bovengenoemde twee instellingen zullen als opdrachtgever van het Expertise Centrum Psycope fungeren.

De bestuurders hebben de uitvoering van het project gedelegeerd aan een projectleider die in overleg met de hoofduitvoerders van de regio’s voor ondersteuning en expertise ontwikkeling zorg draagt.

Implementatie van het Expertise Centrum Psycope Zuid-Limburg is gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Limburg.

 

Het Psycope Magazine is een uitgave van het Expertise Centrum Psycope.