Lopend onderzoek

Op dit moment lopen er twee belangrijke onderzoeken binnen de afdeling Sociale Psychiatrie van de Universiteit Maastricht:

– Het Geestkracht onderzoek (ook wel GROUP project genoemd): een grootschalig onderzoek naar risico- en beschermende factoren voor het ontstaan van een psychose

– Bipolcog: een onderzoek naar cognitief functioneren bij mensen met een bipolaire stoornis

Kijk op de pagina’s van de betreffende onderzoeken voor meer informatie!