2007

Kunstenaar D.

De kunstenaar
D. kon als kind eindeloos tekenen. Lange tijd raakte hij echter geen potlood of penseel meer aan, tot hij twee jaar geleden in het SPC het tekenen en schilderen herontdekte. Sindsdien is hij voortdurend bezig zijn techniek verder te ontwikkelen. Het afgelopen jaar heeft D. zich toegelegd op het tekenen en schilderen van portretten. Daarbij is hij vooral geïnteresseerd in de vraag hoe bepalend gezichtsverhoudingen zijn voor de sfeer die men uitstraalt. Wat is werkelijk doorslaggevend voor de uitdrukking op iemands gezicht als een enkele millimeter al verschil kan uitmaken?

Het werk

De hier afgebeelde aquarel meet ongeveer 20 x 90 cm en bestaat uit een spelenderwijs ontstane serie van 9 (halve) portretten. Uitgangspunt hierbij was niet alleen het zoeken naar de invloed van verhoudingen op een neutraal menselijk gelaat, maar ook het effect van spiegelen daarop. Een bijzondere ontdekking voor D. was dat het juist de asymmetrie is die mensen hun gezichtsuitdrukking geeft.