Regio’s

Regio’s
Psycope is een samenwerkingsproject tussen het Academisch ziekenhuis Maastricht (AzM), Mondriaan (Maastricht en Parkstad).Orbis Geestelijke Gezondheidszor, RIBW Heuvelland & Maasvallei en Universiteit Maastricht. Afdelingen van deze instellingen welke van oudsher bij de zorgverlening van benedenbeschreven populatie betrokken zijn, hebben de krachten gebundeld en organiseren sinds april 2002 op een flexibele wijze integrale zorg dwars door de instellingen heen (transmuraal), samen met het netwerk uit de eigen omgeving van de client. Er is in het programma speciale aandacht voor jonge mensen die voor het eerst een psychose meemaken.

De populatie waarop Psycope zich richt zijn volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een combinatie van ernstige psychiatrische en sociaal maatschappelijke problematiek. Het gaat hierbij om clienten met een potentieel chronische psychiatrische aandoening die al vroeg in het leven op meerdere domeinen zoals werk, wonen en sociale contacten, vastlopen. Het zijn vaak mensen met een psychotische stoornis zoals schizofrenie, maar een niet onaanzienlijk deel van de clienten heeft een chronische stemmingsstoornis, persoonlijkheidsstoornis, een stoornis uit het autisme spectrum of een dubbele diagnose (combinatie van een psychiatrische stoornis en verslavingsproblematiek).